EkoAtom - działalność - EkoAtom

Idź do spisu treści

Menu główne:

EkoAtom - działalność

EkoAtom powstał w 1994 r. i zajmuje się usługami w zakresie ochrony radiologicznej. 
W szczególności ochroną przed polami elektromagnetycznymi oraz promieniowaniem jonizującym RTG.
POMIARY:
Rok 1994 - EkoAtom rozpoczyna pomiary pola elektromagnetycznego w otoczeniu źródeł PEM. Pomiary wykonywane są dla celów ochrony środowiska oraz bhp.
Rok 2001 - EkoAtom uzyskuje akredytację PCA nr AB 365 w zakresie pomiarów i badań pól elektromagnetycznych.
Rok 2007 - EkoAtom rozpoczyna wykonywanie testów specjalistycznch urządzeń radiologicznych.
Rok 2011 - EkoAtom uzyskuje akredytację PCA nr AB 365 w dziedzinie badania właściwości fizycznych wyposażenia medycznego (testy specjalistyczne) oraz promieniowania.


SZKOLENIA i KURSY:
Rok 1994 - EkoAtom rozpoczyna prowadzenie kursów umożliwiających zdobycie wymaganych przepisami prawnymi uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej w pracowniach stosujące aparaty rentgenowskie w celach medycznych.
Rok 2003 - EkoAtom otrzymuje upoważnienie Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS-HŚr/Ex-4350Szk-15-AM/05 z dnia 08.03.2005 r.) do prowadzenia kursów dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich.
Rok 2007 - EkoAtom zostaje wpisany pod nr 2 do rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS-HŚ-EX-4350Sz-3-JPO/07 z dnia 12.02.2007 r.) jako ośrodek prowadzący szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej typu R i S.
Rok 2009 - EkoAtom uchwałą nr 163/KKM/09/P-V Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24.07.2009 r. uzyskuje potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Umożliwia to rozpoczęcie organizowania szkoleń z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta.
Rok 2011 - EkoAtom zostaje wpisany pod nr 20 do rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS-HŚ-EX-4350-127/WS/11 z dnia 19.07.2011 r.) jako podmiot prowadzący szkolenia w dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego