Promieniowanie rentgenowskie -Testy eksploatacyjne - EkoAtom

Idź do spisu treści

Menu główne:

Promieniowanie rentgenowskie -Testy eksploatacyjne

Testy eksploatacyjne aparatów rentgenowskich i pozostałych urządzeń radiologicznych dzielą się na dwa rodzaje:
  • Testy specjalistyczne - wykonywane raz w roku przez laboratoria badawcze posiadające wymagane uprawnienia,
  • Testy podstawowe - wykonywane z częstotliwością określoną w przepisach przez personel pracowni rentgenowskiej uprawniony do obsługi urządzeń radiologicznych.

Zasady wykonywania kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1015).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego