Promieniowanie rentgenowskie - Testy specjalistyczne - EkoAtom

Idź do spisu treści

Menu główne:

Promieniowanie rentgenowskie - Testy specjalistyczne

Testy specjalistyczne - wykonywane są raz w roku przez laboratoria badawcze posiadające wymagane uprawnienia.

EkoAtom wykonuje testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1015) z późn. zm. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2040)

  • radiografia,
  • fluoroskopia i angiografia,
  • stomatologia,
  • mammografia,
  • tomografia komputerowa (wykonywane przez uprawnionego podzleceniobiorcę)

EkoAtom posiada akredytację PCA w dziedzinie badania właściwości fizycznych wyposażenia medycznego oraz badania promieniowania. Zakres akredytacji jest zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Badania wykonywane przez przeszkolony i kompetentny personel przy użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej, posiadającej aktualne świadectwa wzorcowania, a także kontrola prowadzona pod nadzorem Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 gwarantują najwyższą jakość wykonywanych usług

Umowę można podpisać na uzgodniony okres,
Podpisanie kilkuletniej umowy, a także zamówienia dotyczące większej liczby aparatów rtg - umożliwiają uzyskiwanie rabatów,
Termin i godziny przeprowadzenia testów zależą od Państwa. Uzgodniony termin pozwoli nie zakłócić rutynowej pracy Państwa Gabinetu Rentgenowskiego,
Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej, faksem, e-mailem, albo telefonicznie.

Ceny testów specjalistycznych zależą od rodzaju aparatu rtg i zakresu testów. Zawierają się w przedziale od 450,- PLN do 1300,- PLN.
Ceny testów pozostałych urządzeń radiologicznch (ekrany wzmacniające w kasetach, negatoskop, ciemnia): od 20,- PLN do 150,- PLN.
Powyższe ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT.

W celu otrzymania konkretnej oferty cenowej dotyczącej testów w Państwa Zakładzie prosimy o wypełnienie załączonego formularza (WORD) lub formularza (PDF) oraz przesłanie go np. faxem lub e-mailem do firmy EkoAtom.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego