Zamówienie pomiarów pola-EM - EkoAtom

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zamówienie pomiarów pola-EM

Pomiary pola elektromagnetycznego

 BHP Ochrona środowiska

Kontakt w celu uzgodnienia terminu wykonania pomiarów
Kontakt w celu uzgodnienia ceny
Jako „1 urządzenie” należy rozumieć 1 źródło pola-EM. Np. magnetronik lub diatermia z 1 aplikatorem albo zgrzewarka z 1 elektrodą to jedno „1 urządzenie”, magnetronik / diatermia / zgrzewarka z 2 aplikatorami / elektrodami to „2 urządzenia”. Źródłem pola-EM jest aplikator/elektroda. Ogólnie: „1 urządzenie” to 1 źródło pola-EM pracujące w 1 konfiguracji.
Pomiary wykonywane są metodami zgodnymi z zakresem posiadanej akredytacji.
Zamawiający zapewnia niezbędną dokumentację związaną z urządzeniami, umożliwiającą prawidłową obsługę i przeprowadzenie pomiarów, dostęp do tych urządzeń, jak również obecność osoby upoważnionej do ich obsługi.
Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z zakresem pomiarów, które zostaną wykonane oraz kosztami dojazdu w wysokości 1,- zł/km netto.
Po wykonaniu usługi służymy pomocą przy ocenie narażenia na pola-EM

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego