Zamówienie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych - EkoAtom

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zamówienie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych

Testy specjalistyczne


StacjonarnyJezdnyStacjonarnyJezdnyWewnątrzustnyPantomograficznyKontakt w celu uzgodnienia terminu wykonania pomiarów
Kontakt w celu uzgodnienia ceny
Pomiary wykonywane są metodami zgodnymi z zakresem posiadanej akredytacji. Przed rozpoczęciem testów Wykonawca przeprowadza wizję lokalną. Konstrukcja urządzenia radiologicznego ma wpływ na zakres wykonywanych testów. Zakres testów znajduje się na stronie: http://www.ekoatom.pl/files/Zakres-TS_RFSMO_2016_v1.pdf.
Zamawiający zapewnia niezbędną dokumentację związaną z urządzeniami, umożliwiającą prawidłową obsługę i przeprowadzenie Testów, dostęp do tych urządzeń, jak również obecność technika lub innej osoby upoważnionej do ich obsługi oraz niezbędne materiały eksploatacyjne.
Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z zakresem testów, które zostaną wykonane oraz kosztami dojazdu w wysokości 1,00 zł/km netto.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego