Promieniowanie rentgenowskie - Zgłoszenie elektroniczne - EkoAtom

Idź do spisu treści

Menu główne:

Promieniowanie rentgenowskie - Zgłoszenie elektroniczne

Zgłoszenie uczestnika na Kurs Inspektorów Ochrony Radiologicznej IOR
oraz / lub
w dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta ORP
Bielsko-Biała, Ośrodek "Beskidy Park": 05 ÷ 09 marca 2018 r.
CENY PROMOCYJNE

IOR "R" - IOR, uprawnienia typu R;
IOR "S" - IOR, uprawnienia typu S;
Uczestnik, w trakcie trwania kursu zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi następujące dokumenty podane w §2 ust. 2 rozporządzenia:
  • odpis (kopię) dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy przy źródłach promieniowania rtg: - trzyletni (w przypadku wykształcenia średniego), - roczny (w przypadku wykształcenia wyższego lub wykształcenia średniego i dyplomu uzyskania tytułu zawodowego technika elektroradiologii),
  • staż pracy lekarzy dentystów ubiegających się o nadanie uprawnień typu S nie jest wymagany.
  • orzeczenie lekarskie (J) o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (ten dokument może być sporządzony w trakcie kursu w oparciu o wzór zatwierdzony przez GIS).
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

LR  -  ORP - lekarze radiolodzy;
LRZ - ORP - lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej;
LIX - ORP - lekarze wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego;
LST - ORP - lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne i personel obsługujący aparaty do densytometrii kości;
FT  -  ORP - fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel techniczny wykonujący procedury radiologiczne;
Uczestnik, w trakcie trwania kursu zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi następujące dokumenty:
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (ten dokument może być sporządzony w trakcie kursu w oparciu o wzór zatwierdzony przez GIS).
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Tip

Tip

Tylko IOR: 1 750,- PLN (z noclegami i wyżywieniem, wpłata do 30 dni przed rozpoczęciem kursu)
Tylko IOR: 1 100,- PLN (bez noclegów i wyżywienia, wpłata do 30 dni przed rozpoczęciem kursu)
IOR i ORP: 2 300,- PLN (z noclegami i wyżywieniem, wpłata do 30 dni przed rozpoczęciem kursu)
IOR i ORP: 1 650,- PLN (bez noclegów i wyżywienia, wpłata do 30 dni przed rozpoczęciem kursu)
Tylko ORP: 1 600,- PLN (z noclegami i wyżywieniem, wpłata do 30 dni przed rozpoczęciem kursu)
Tylko ORP: 950,- PLN (bez noclegów i wyżywienia, wpłata do 30 dni przed rozpoczęciem kursu)
Tip
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego