Pola elektromagnetyczne - Pomiary pola-EM - EkoAtom

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pola elektromagnetyczne - Pomiary pola-EM

EkoAtom wykonuje pomiary i badania pól elektromagnetycznych wokół urządzeń wytwarzających pola z zakresu od 0 Hz (stałe pole magnetyczne) do 60 GHz (60 000 MHz). Są to między innymi:
 - rezonans megnetyczny
 - urządzenia przemysłowe i medyczne o częstotliwości 50 Hz,
 - urządzenia medyczne typu lancetrony, diatermie,
 - urządzenia telekomunikacyjne,
 - stacje bazowe telefonii komórkowej,
 - nadajniki radiowo telewizyjne,
 - nadajniki krótkofalowe,
 - itp.
Pomiary wykonywane są nowoczesnymi miernikami posiadającymi aktualne świadectwa wzorcowania.  
Wraz z wynikami badań Klient otrzymuje sprawozdanie zawierające opinie dotyczące ochrony ludzi i środowiska oraz/lub bezpieczeństwa i higieny pracy w zasięgu występujących pól elektromagnetycznych - w zakresie objętym akredytacją.
Laboratorium badawcze  EkoAtom posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 365 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie potwierdzający spelnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2. 
W celu zamówienia badań oraz określenia kosztów usługi prosimy o wypełnienie formularza z wykazem źródeł pola elektromagnetycznego oraz przesłanie go
e-mailem do firmy EkoAtom.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego