Promieniowanie rentgenowskie - Pomiary mocy dawki promieniowania RTG - EkoAtom

Idź do spisu treści

Menu główne:

Promieniowanie rentgenowskie - Pomiary mocy dawki promieniowania RTG

EkoAtom pomaga Inwestorom w spełnieniu tych wymagań wykonując pomiary mocy dawki promieniowania RTG za osłonami stałymi w gabinecie (za drzwiami, ścianami, stropami itp.). Do oceny skuteczności zastosowanych osłon brane są pod uwagę:
  • przyjęty w pracowni ogranicznik dawki (kat. A lub B),
  • prawdopodobieństwo przebywania osób za każdą z osłon,
  • stosowane parametry ekspozycji promieniowania i kierunki wiązki głównej,
  • a także czas ekspozycji wynikający z "obciążenia roboczego" aparatu określonego w normie DIN-6812 lub w projekcie ochrony radiologicznej.

Pomiary w osłanianych miejscach wokół aparatów RTG zarówno medycznych, jak i przemysłowych wykonywane są akredytowanymi metodami badawczymi (akredytacja PCA) z użyciem nowoczesnej aparatury pomiarowej.
Wyniki pomiarów przedstawiane są w sprawozdaniu w tabelach oraz na załączanych rysunkach. Przedstawiane jest też narażenie pracowników i/lub osób postronnych na promieniowanie z uwzględnieniem dopuszczalnych wartości określonych w przepisach prawnych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego