Promieniowanie rentgenowskie - Projekty pracowni RTG - EkoAtom

Idź do spisu treści

Menu główne:

Promieniowanie rentgenowskie - Projekty pracowni RTG

W ramach projektu ochrony radiologicznej pracowni rentgenowskich EkoAtom wykonuje obliczenia osłon stałych przed przenikaniem promieniowania do miejsc, w których mogą przebywać pracownicy lub osoby nienarażone zawodowo na promieniowanie. Obliczenia prowadzone są zgodnie z polską normą PN -86/J-80001 oraz uwzględnieniem dyrektyw UE, a także zaleceń ICRP 60. Szczególną wagę przywiązuje się do zgodności projektów z wymaganiami aktualnych przepisów z zakresu ochrony przed promieniowaniem.

Dane niezbędne do wykonania projektu można przesyłać e-mailem po wypełnieniu załącznika (PDF) / (WORD).
  • Projekt Ochrony Radiologicznej wykonany dla medycznej pracowni rentgenowskiej zawiera także szereg wskazówek dla inwestora – mających na celu ułatwienie wykonania niezbędnych zabezpieczeń przed promieniowaniem, a także zastosowanie takiej technologii pracy aby stworzyć jak najbardziej bezpieczne warunki stosowania aparaury rentgenowskiej zarówno dla pacjenta, jak i personelu obsługującego tę aparaturę. 
  • Na specjalne życzenie EkoAtom oferuje także uzgadnianie wykonanych w Firmie projektów z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Laboratorium badawcze EkoAtom wykonuje również pomiary mocy dawki promieniowania rtg za oslonami stałymi.
W celu dokonania odbioru pracowni rentgenowskiej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną należy posiadać m.in.:
  • projekt ochrony radiologicznej, zatwierdzony przez WSSE,
  • pomiary skuteczności zastosowanych osłon stałych w gabinecie rentgenowskim,
  • program zapewnienia jakości w pracowni RTG,
  • Inspektora Ochrony Radiologicznej.
EkoAtom pomaga Inwestorom w spełnieniu tych wymagań wykonując pomiary mocy dawki promieniowania RTG za osłonami stałymi w gabinecie (za drzwiami, ścianami, stropami itp.) w celu oceny skuteczności zastosowanych osłon.
Służymy też pomocą przy tworzeniu programu zapewnienia jakości w pracowni RTG oraz organizujemy kursy dla Inspektorów Ochrony Radiologicznej, a także w dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta.
 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego