Promieniowanie rentgenowskie - Testy urządzeń radiologicznych - EkoAtom

Idź do spisu treści

Menu główne:

Promieniowanie rentgenowskie - Testy urządzeń radiologicznych

Urządzenia radiologiczne podlegają testom z zakresu kontroli fizycznych parametrów. Testy te dzielą się na:
  1. testy odbiorcze (akceptacyjne)
  2. testy eksploatacyjne.

Testom odbiorczym (akceptacyjnym) przeprowadzanym po instalacji lub naprawie urządzeniapodlegalą:
  • nowo instalowane urządzenia radiologiczne i programy komputerowe z nimi współpracujące,
  • urządzenia radiologiczne poddane istotnej naprawie.

Testy odbiorcze mają na celu sprawdzenie co najmniej:
  • kompletności i jednoznaczności oznaczeń i opisów na elementach urządzenia;
  • kompletności dokumentacji i specyfikacji technicznej;
  • zgodności wartości parametrów zawartych w specyfikacji technicznej urządzenia z wartościami zmierzonymi i odczytanymi.
Testy odbiorcze są wykonywane przez uprawnionych przedstawicieli dostawcy i użytkownika.

Zasady wykonywania kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2759).

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego