Promieniowanie rentgenowskie - Kursy IOR / ORP - EkoAtom

Idź do spisu treści

Menu główne:

Promieniowanie rentgenowskie - Kursy IOR / ORP

Najbliższy kurs IOR / ORP: Bielsko-Biała,  Ośrodek "Beskidy Park": 04÷ 08 marca 2019 r.

EkoAtom organizuje i prowadzi szkolenia dla Inspektorów Ochrony Radiologicznej (IOR) typu R i S
oraz w dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta (ORP) dla następujących osób:

IOR (ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji osoby sprawującej wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostce):
  • Uprawnienia IOR typu R (nadzorowanie działalności w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych)
  • Uprawnienia IOR typu S (nadzorowanie działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości)
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. z 2012, poz. 1534)

ORP (ukończenie szkolenia pozwala na przystąpienie do egzaminu, którego zdanie potwierdzane jest Certyfikatem ważnym przez okres 5 lat):
  • LR - lekarze radiolodzy;
  • LRZ - lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej;
  • LIX - lekarze wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego;
  • LST - lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne i personel obsługujący aparaty do densytometrii kości;
  • FT - fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel techniczny wykonujący procedury radiologiczne.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1015).
Ze względu na pokrywający się częściowo zakres wykładów dla ORP oraz IOR proponujemy połączenie obu szkoleń. Takie podejście pozwala zarówno skrócić czas szkolenia, jak również obniżyć ich koszt.
Szkolenia te prowadzone są jako ogólnopolskie kursy w pięknie położonym ośrodku. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
Uczestnicy wypełniają następujące dokumenty:
Osoby chcące wziąć udział w kursie - proszone są o przesłanie do organizatora zgłoszenia elektronicznego lub wypełnionej karty zgłoszenia.
 Termin kursu: 04 - 08 marca 2019 r.
Ośrodek "Beskidy Park", 
ul. Armii Krajowej 316, 43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie
(prosimy o zgłoszenia do 30 dni przed rozpoczęciem kursu)
Program kursu IOR - wg zał. nr 1 rozp. Ministra Zdrowia
Program kursu ORP - wg rozporządzenia Ministra Zdrowia
Karta zgłoszenia - formularz edytowalny (PDF)
Pobraną kartę zgłoszenia proszę przesłać pocztą, faxem lub e-mailem: info@ekoatom.pl
Zgłoszenie można wysłać natychmiast, jako zgłoszenie elektroniczne
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego